kilka

pismo

 

Z ostatnio zakończonych zleceń:

- z pomocą Kancelarii Radcy Prawnego Arkadiusza Słabek MetLife S.A Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A wypłaciło Klientowi Kancelarii 300 375, 00 zł  (słownie: trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych). Natomiast - bez pomocy Kancelarii - odmówiono uprawnionym wypłaty choćby złotówki.

- z pomocą Kancelarii Radcy Prawnego Arkadiusza Słabek reprezentowany przez nas klient P.G uzyskał od pozwanej Inter Risk Vienna Insurance Group T.U S.A kwotę 75.000,00 zł z tytułu zadośćuczynienia (złamanie nogi oraz zwichnięcie biodra).

- z pomocą Kancelarii Radcy Prawnego Arkadiusza Słabek w sprawie poszkodowanych rodziny K. z tytułu błędu lekarskiego PZU S.A. przyznało rodzinie K. kwotę 170 tys. złotych. Bez pomocy Kancelarii poszkodowani nie otrzymali jakiejkolwiek kwoty.

- z pomocą Kancelarii Radcy Prawnego Arkadiusza Słabek w sprawie z pozwu Klienta  przeciwko Compensa TU S.A SO w Lublinie wyrokiem z  grudnia 2012 r. zasądził na rzecz Klienta Kancelarii kwotę 100 tys. złotych z tytułu zadośćuczynienia, 120 tys. złotych odszkodowania i ponad 9 tys. złotych z tytułu zwrotu kosztów procesu.

p3
p2

najczęściej zadawane pytania
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.