kilka

 

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną zarówno na etapie likwidacji szkody oraz w postępowaniu sądowym
w zakresie szkód na osobie związanych z własnym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią osoby najbliższej
oraz szkód na mieniu spowodowanych min:

 • niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania
 • wypadkiem w szkole, na wycieczce, w sklepie, na stoku narciarskim, na chodniku itd.
 • wypadkami przy pracy
 • wypadkami w gospodarstwie rolnym
 • szkodami górniczymi
 • wypadkami komunikacyjnymi (auto nie musi być w ruchu)
 • błędami medycznymi
 • zakażeniami szpitalnymi
 • naruszeniem dóbr osobistych
 • wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem przedmiotu z pomieszczenia
 • zawaleniem się budowli
 • pożarem, powodzią
 • przewozem osób i rzeczy
 • działaniem administracji publicznej
 • mobbingiem
 • związanych z odpowiedzialnością członka zarządu spółki kapitałowej
 • związanych z odpowiedzialnością wspólników spółki osobowej
 • inne

Wynagrodzenie:

 •  system wynagrodzenia „za sukces”
   obejmuje ustalone wynagrodzenie płatne po zakończeniu sporu sukcesem klienta

p3
p2

najczęściej zadawane pytania
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.