Najczęściej zadawane pytania


 • Problem przyczynienia się poszkodowanego do wyrządzenia szkody.
 • Jak wysokie mozna otrzymać zadośćuczynienie przy złamaniu kręgosłupa?
 • Wysokość odszkodowania?
 • Odpowiedzialność regresowa sprawcy wypadku komunikacyjnego?
 • Wypadki komunikacyjne poza granicami kraju - jak dochodzić roszczeń?
 • Recznik Praw Ubezpieczonych - pomoc czy przeszkoda w dochodzeniu roszczeń?
 • Najem auta zastępczego w przypadku uszkodzenia pojazdu? - czy zawsze przysługuje poszkodowanemu zwrot
  kosztów najmu?
 • Procedury stosowane przez ubezpieczycieli przy zaniżaniu wartości szkód w szkodach majątkowych - na co uważać
  i jak się przed tym bronić?
 • Przedawnienie roszczeń z wypadku komunikacyjnego. Jaki czas od zdarzenia można dochodzić roszczenia?
 • Jakie odszkodowanie można uzyskań za uraz fizyczny doznany w wyniku wypadku?
 • Odszkodowanie za zniszczoną odzież (okulary, telefon komórkowy i inne) w wyniku wypadku. Jak wyceniać wysokość?
 • Odszkodowanie za utracone wynagrodzenie podczas pobytu na zwolnieniu w wyniku wypadku - jak obliczać?
 • W jakiej wysokości przysługuje odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej i czym różni się od zadośćuczynienia?
 • Czym różni się renta fakultatywna od obligatoryjnej. Jak obliczać jej wysokość?
 • Jakie roszczenia przysługują w wypadku śmierci osoby bliskiej?
 • Jak dochodzić utraty wartość tzw: sprzedażnej auta po wypadku?
 • Szkoda majątkowa całkowita w pojeździe.
 • Jak dokumentować i udowodnić roszczenia?
 • Jakie przesłanki decydują o wysokości zadośćuczynienia?
 • Kiedy i komu przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy w całości lub w części?
 • Kiedy i jak dochodzić zwrotu kosztów leczenia? Jak dokumentować roszczenie?
 • Czy ubezpieczyciel może żądać zwrotu kwoty jaką zapłacił poszkodowanemu gdy kierujący sprawca był pod wpływem
  alkoholu?
 • Kto odpowiada za szkodę na osobie gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia?
 • Kto odpowiada za szkodę na osobie przy braku wykupionego ubezpieczenia OC?
 • Jakie roszczenia przysługują przy szkodzie na osobie doznanej w wypadku komunikacyjnym?
 • Postępowanie przy zaniżeniu wartości szkody na mieniu i na osobie przez ubezpieczyciela w postępowaniu
  likwidacyjnym.
 • Odpowiedzialność sprawcy przy wypadku komunikacyjnym z udziałem innego auta, przy potrąceniu pieszego, przy
  obrażeniach doznanych przez pasażera, rowerzystę?

p3
p2

najczęściej zadawane pytania
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.